Грижа за природата и животните

Грижата за животните и заобикалящата среда е сред най-висшите проявления на правилно изградено екологично отношение. Тази грижа показва осъзнаването на взаимната зависимост между човека и природата. Милосърдието към беззащитните е безкористната любов, която децата могат да изпитат.

Scroll to Top