Слънчева система

Едно от най-сериозните предизвикателства, с които се сблъскват съвременните родители и учители, е опитът за привличане на внимание и интерес към учебния процес от страна на учениците. Най-често срещаната конкуренция за това са мобилните телефони. А какво би станало, ако тези телефони не са наш враг и конкуренция, а партньор в обучението?
За един вдъхновяващ и мотивиращ час по човекът и природата проведохме урок за изучаване на Слънчевата система с помощта на карти с добавена реалност, които се активират с мобилни устройства и механизирани STEM модели, изработени от конструктор. Резултатът е клас от любознателни и вдъхновени ученици, които приложиха придобитите знания в изработване и презентация на триизмерни проекти на Слънчевата система.

Игровизация в обучението - адаптиране на класически игри в обучението

Да обучаваш ученици е отговорна дейност, но да обучаваш учители е предизвикателство.
Класическите игри могат да бъдат не само забавни, но и полезни, ако са адаптирани към учебния материал.  Дори и най-трудните уроци могат да бъдат пречупени през призмата на играта и да станат лесни за усвояване и запомняне от учениците.

Scroll to Top