2023/2024 учебна година

“Компетентности в училище – умения на ХХІ век в час” – 1 квалификационен кредит – 02. 01. 2024 г.

2022/2023 учебна година

“Компетентностният подход в обучението с акцент “Съвременни методи на преподаване за повишаване на мотивацията за учене – компетентностен подход и проектно базирано обучение” – 1 квалификационен кредит – 28 ноември 2022 г.

2021/2022 учебна година

“Импровизационни и творчески подходи за изграждане на приобщаваща и мотивираща образователна среда” – 2 квалификационни кредита – 26 ноември

2020/2021 учебна година

2019/2020 учебна година

“Иновативни техники за утвърждаване ролята и авторитета на учителите и образователните институции с цел създаване на позитивна образователна среда и мотивация за учене. Пълноценно въвличане на семействата в процеса на обучение и възпитание” – 1 квалификационен кредит – 22 юни 2020 г.

“Методика на обучението по безопасност на движението” – 1 квалификационен кредит – 24 октомври 2019 г.

2018/2019 учебна година

“Усвояване на основни умения при работа с подрастващи” – 1 квалификационен кредит – 12. 12. 2018 г.

“Компютърно моделиране в началното училище – майсторски клас”2 квалификационни кредита – 26 юли 2018 г.

 

2017/2018 учебна година

“Компютърно моделиране в началното училище” – 1 квалификационен кредит – 19 юни 2018 г.

“Хуманитаристика и хуманитарни ценности – иновативни техники за преподаване” – 1 квалификационен кредит – 05 юни 2018 г.

“Позитивна педагогическа среда в обучението” – 1 квалификационен кредит – 15 юли 2017 г.

“Мотивация, дисциплина, внимание – как да завладеем класа (групата), да задържим вниманието им и да ги вдъхновим да продължат да работят сами” 1 квалификационен кредит – 24 май 2017 г.

Scroll to Top