Творчески работилници с рециклируеми материали

Използването на отпадъчни и рециклируеми продукти в процеса на обучение чрез творческо претворяване, допринася за обогатяване на знанията по отношение на екологичните проблеми и промяна на шаблона в мисленето като консуматори.

Scroll to Top