Уебинари и обучения без квалификационен кредит

“Мултимедийно учебно съдържание на уроците по музика и изобразително изкуство” – 7 март 2024 г.

“Диференциран подход в обучението и психологическите му аспекти” – 12 февруари 2024 г.

“Стратегии за подсилване на вътрешната мотивация” – 9 януари 2024 г.

“Учене чрез проекти – ключ към ангажиращи часове” – 11 ноември 2023 г.

“Математически предизвикателства и технологични решения за преподаване на математика в начален етап на образование” – 27 септември 2023 г.

“Дисциплина или култура в класната стая” – 7 септември 2023 г.

“Ефективна работа с ChatGPT” – 11 юли 2023 г.

“STEM среда – вежните въпроси” – 13 юни 2023 г.

“Да влезем в час със STEM – силата на приложното образование” – 2 май 2023 г.

“Репрезентативни системи – сетивата, през които обработваме информацията” – 27 април 2023 г.

“Мотивирани и ангажирани ученици – мисия възможна” – 13 февруари 2023 г.

“Медийна грамотност за малки и големи” –  24 януари 2023 г.

“Красивата страна на премисленото консумиране” – 14 декември 2022 г.

“Рефлексията – доказан метод за повишаване на мотивацията и постиженията” – 13 декември 2022 г.

“Игровизация в класната стая – Как да учим, докато играем?” – 7 декември 2022 г.

“Как да създадем и насърчим позитивна училищна култура” – 29 ноември 2022 г.

“Как да организираме лятно училище” – 28 юни 2022 г.

“3 работещи практики за развиване на социално-емоционални умения в клас” – 30 ноември 2021 г.

“Тайната на формиращо оценяване в присъствена и онлайн среда” – 17 ноември 2021 г.

Събития

“Добрите практики на фокус” – 20 април 2024 г.

“Аспекти на грамотността в съвременния учебен процес” – дискусионна среща – 19 февруари 2024 г.

“Добрите практики на фокус” – 29 и 30 април 2023 г.

“Добрите практики на фокус” – 24 юни 2022 г.

Гост-лектор в “Училища за пример – работилница Екопътешествие” – 03 – 05 юни 2022 г.

Конференции

“Национална конференция”Проектно базирано обучение в българското образование” – 29 юни – 1 юли 2023 г.

“11. Национална конференция Енвижън и Класбъди” – 05 септември 2023 г.

“Childhood potential” – 04 – 08 май 2022 г.

“BEACON Final Conference” – 16-17 юни 2021 г.

Scroll to Top